ખિસ્સામાં સ્માર્ટફોન રાખતા પહેલા થઇ જાઓ સાવધાન! બ્લાસ્ટથી અમદાવાદનો યુવક ઘાયલ

/mobile-blast-in-pocket-of-youth-in-ahmedabad1

યુવક બાઇક પર જઈ રહ્યો હતો ત્યારે જીન્સના ખિસ્સામાં રાખેલા સ્માર્ટફોનમાં બ્લાસ્ટ થયો હતો, યુવક સારવાર હેઠળ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here