જગદીશ ઠાકોરે આપ્યો પાટણની જનતાને સંદેશ જુઓ શું કહ્યું કોંગ્રેસના ઉમેદવાર જગદીશ ઠાકોરે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here