પાટણ રીક્ષા ડ્રાઈવરની ઈમાનદારી આવી સામે – વિદેશી દંપતીનું પૈસા ભરેલું પર્સ આપ્યું પાછુ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here