પાટણ એસ.પી શોભા ભુતડા – કાર ચોરી કૌભાંડ – ભુજના આર.ટી.ઓ એજન્ટ સહિત છ સામે ગુન્હો દાખલ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here