પાટણ નગરપાલિકાના (Patan Nagar Palika) વેરા શાખા દ્વારા શહેરના બાકી વેરા મિલકત ધારકો પોતાના વેરા ભરપાઈ કરે અને નગરપાલિકા આરથિક રીતે સમૃદ્ઘ બને તેવા ઉદ્દેશથી વેરા શાખા દ્વારા બે ટીમો બનાવીને બાકી મિલકતધારકોને પોતાના વેરા ભરપાઈ કરવા સૂચિત કરવામાં આવી રહ્યા છે.

તો બાકી વેરા મિલકત ધારકો ને સૂચિત કર્યાં બાદ પણ તેઓ દ્વારા પોતાની બાકી વેરા પેટે ની રકમ પાટણ નગરપાલિકા ના વેરા શાખા માં ભરપાઈ નહીં કરતા ૩૦ જેટલા બાકી વેરા મિલકતધારકોના નળ કનેકશન કાપી તાત્કાલિક ધોરણે પોતાની વેરા પેટેની બાકી રકમ ભરપાઈ કરવા સુચિત કરી વેરાની રકમ ભરપાઈ થયે તેઓના નળ કનેકશન ચાલુ કરાશે તેવી સૂચના આપવામાં આવી હોવાનું પાલિકાના ચીફ ઓફિસરે જણાવ્યું હતું.

પાલિકાની વેરા શાખા દ્વારા અંદાજીત રૂ.૩૦ કરોડ થી વધુ ની બાકી વેરા પેટે ની રકમ વસુલવા બાકી વેરા મિલકતધારકો સામે હાથ ધરવામાં આવેલ કડક ઝુંબેશને લઈને બાકી વેરા મિલકતધારકો માં ફફડાટ વ્યાપી જવા પામ્યો છે.તો કેટલાક બાકી વેરા મિલકતધારકો વેરા શાખા ની ઝૂંબેશ ને લઈને પોતાના બાકી વેરા ભરપાઈ કરવા પાલિકા ની વેરા શાખા માં દોડી આવ્યા હતા.

પાટણ નગરપાલિકાની આર્થિક પરિસ્થિતિ સમૃદ્ઘ બને અને નગરપાલિકાના બાકી વેરા મિલકત ધારકો પોતાની વર્ષો જૂની ચડેલી વેરા પેટે ની બાકી રકમ તાત્કાલિક ધોરણે નગર નગરપાલિકાના વેરા શાખા માં ભરપાઈ કરે તેવા ઉદ્દેશથી છેૡા એક સપ્તાહથી વેરા શાખા દ્વારા બે અલગ અલગ ટીમો બનાવી બાકી વેરા મિલકતધારકોને પોતાના બાકી વેરા ભરપાઈ કરવા સૂચિત કરવામાં આવી રહ્યા છે.

તો સુચિત કરવામાં આવેલા બાકી વેરા મિલકત ધારકો દ્વારા પોતાની બાકી વેરાની રકમ પાલિકાના વેરા શાખા માં ભરપાઈ નહીં કરતા ૩૦ જેટલા મિલકતધારકો નાં નળ કનેકશન કાપવામાં આવ્યા હોય અન્ય બાકી વેરા મિલકતધારકો પણ પોતાના બાકી વેરા ભરપાઈ નહીં કરે તો તેઓના પણ નળ કનેકશન ટુંક સમયમાં કપી બાકી વેરા વસુલાતની ઝુંબેશ સધન બનાવવામાં આવનાર હોવાનું પાલિકાના ચીફ ઓફિસર પાંચાભાઈ માળીએ જણાવી વધુમાં દશ હજારથી વધુ મિલ્કત ધારકોના બાકી નિકળતાં વેરાની આવક વસુલવા નળ કનેકશન કાપવા સહિત મિલ્કતો સીઝ કરવા અને જપ્ત કરવા સુધીની પણ કાર્યવાહી પાલિકા દવારા કરવામાં આવનાર હોવાથી આવા મિલ્કત ધારકો પોતાનો બાકી વેરો તાત્કાલિક અસરથી ભરી જવા અપીલ કરી હતી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

જાણો આજનો રાશિ-ભવિષ્ય 22-06-2024 પંચાંગ 22-06-2024 Panchang 21-06-2024 Rashifal 20-06-2024 Panchang 20-06-2024