Tag: fire safety

fire safety

fire safety મુદ્દે રાજ્ય સરકાર આવી એક્શનમાં, આપ્યા આ આદેશ

fire safety અમદાવાદ અગ્નિકાંડ બાદ રાજ્ય સરકાર હરકતમાં આવી ગઈ છે અને રાજ્યમાં તમામ હોસ્પિટલમાં તપાસના આદેશ આપી દેવામાં આવ્યા…