Tag: Sadbhavna Group Trust

Sadbhavna group trust

સદ્ભાવના ગ્રુપ દ્વારા સતત ૧૧ માં વર્ષે ગુરુનાનક ચોક મુકામે મિનરલ પાણીની પરબ શરુ કરવામાં આવી

પાલનપુરની મધ્યમાં આવેલ ગુરુનાનક ચોક કે જ્યાં શહેરનો મુખ્ય રાહદારી માર્ગ છે. જ્યાં દિવસના અનેકોલોકો પસાર થતા હોય છે. ઉનાળાની…

Sadbhavna Group Trust

સદ્ભાવના ગ્રુપ ટ્રસ્ટ દ્વારા આદિવાસી વિસ્તારના 22 ગામોમાં સ્વેટર અને સ્લીપર વિતરણ શરૂ કરવામાં આવ્યું

સદ્ભાવના ગ્રુપ ટ્રસ્ટ દ્વારા “ઠંડી અમને પણ લાગે” છે. અભિયાન અંતર્ગત જરૂરિયાત મંદ બાળકોને શિયાળાની ઋતુમાં સ્વેટર અને ખુલ્લા પગે…