Tag: Union Health Ministry

Union Health Ministry

કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રાલયે ‘પોસ્ટ Covid -19 મેનેજમેન્ટ પ્રોટોકોલ’ જારી કર્યું

Union Health Ministry દેશમાં કોરોના વાયરસનો કહેર ઓછો થવાને બદલે વધી રહ્યો છે. તેમજ કોરોના સંક્રમણ પણ ખૂબજ ઝડપથી ફેલાઈ…