ગુજરાતના સુપ્રસિદ્ધ સિંગર ગીતા રબારીએ વિદેશની ધરતી પર મચાવી ધૂમ - જુઓ તસ્વીરો