વિજય વિલાસ પેલેસ પરથી કિંજલ દવેએ બ્લેક એન્ડ વાઈટ આઉટફિટમાં સુંદર ફોટા શેર કર્યા