સંસદમાં સંવિધાન દિવસની ઉજવણી દરમિયાન પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું હતું કે, “જો કોઈ પક્ષ એક પરિવાર દ્વારા ઘણી પેઢીઓ સુધી ચલાવવામાં આવે છે, તો તે સ્વસ્થ લોકશાહી માટે સારું નથી.” પીએમ મોદીએ વધુમાં કહ્યું કે જ્યારે રાજકીય પક્ષો તેમનું લોકતાંત્રિક પાત્ર ગુમાવે છે ત્યારે “બંધારણીય ભાવનાને ઠેસ પહોંચે છે”.

“જે પક્ષોએ તેમનું લોકશાહી પાત્ર ગુમાવ્યું છે તેઓ લોકશાહીનું રક્ષણ કેવી રીતે કરી શકે?” PM