ઉત્તર ગુજરાત માર્કેટયાર્ડ ભાવ । Uttar Gujarat APMC Market Yard Bajar Bhav

Uttar Gujarat APMC Market Yard Bajar Bhav

ઉત્તર ગુજરાત માર્કેટયાર્ડ ભાવ । Uttar Gujarat APMC Market Yard Bajar Bhav

ઉત્તર ગુજરાતના દરેક ખેડૂત મિત્રો PTN News પર ઉત્તર ગુજરાતના માર્કેટયાર્ડમાં દરરોજ પડતા ભાવની જાણકારી મેળવી શકશે. આ પોસ્ટમાં તમને ઉત્તર ગુજરાતના બધી જાતના અનાજ, કઠોળ અને શાકભાજીના ભાવ જાણવા મળશે. (Uttar Gujarat market yard na bajar bhav vishe ane shakbhaji na bazar bhav)

અહીં વાત કરીએ તો પાટણ માર્કેટયાર્ડ ભાવ (Patan APMC Market Yard Bajar Bhav), ચાણસ્મા માર્કેટયાર્ડ ભાવ (Chansama APMC Market Yard Bajar Bhav), રાધનપુર માર્કેટયાર્ડ ભાવ (Radhanpur APMC Market Yard Bajar Bhav), હારીજ માર્કેટયાર્ડ ભાવ (Harij APMC Market Yard Bajar Bhav), સિદ્ધપુર માર્કેટયાર્ડ ભાવ (Siddhpur APMC Market Yard Bajar Bhav), સમી માર્કેટયાર્ડ ભાવ (Sami APMC Market Yard Bajar Bhav), મહેસાણા માર્કેટયાર્ડ ભાવ (Mehsana APMC Market Yard Bajar Bhav), ઉંઝા માર્કેટયાર્ડ ભાવ (Unjha APMC Market Yard Bajar Bhav) ડીસા માર્કેટયાર્ડ ભાવ (Deesa APMC Market Yard Bajar Bhav) પાલનપુર માર્કેટયાર્ડ ભાવ (Palanpur APMC Market Yard Bajar Bhav) ની દરેક માહિતી મળશે.

પાટણ માર્કેટયાર્ડ આજના ભાવ | Patan APMC Market Yard Bajar Bhav

પાટણ માર્કેટયાર્ડ ભાવ (Patan APMC Market Yard Bajar Bhav) તારીખ : 24/06/2023

પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ11001451
જીરૂ950012,000
વરિયાળી35004540
મેથી11001300
સુવા31003600
રાયડો9051000
એરંડા10801163
અજમો25003416
ઘઉં411471
જુવાર9001145
બાજરી360428
ર.બાજરી500711
રજકો25004072
ચીકુડી12002111
ગુવાર

હારીજ માર્કેટયાર્ડ ભાવ | Harij APMC Market Yard Bajar Bhav

હારીજ માર્કેટયાર્ડ ભાવ (Harij APMC Market Yard Bajar Bhav) તારીખ : 24/06/2023

પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
રાયડો900930
એરંડા11051150
જુવાર9501140
છાસ્ટો8001020
બાજરો370414
ઘઉં400470
ગુવાર9001030
મઠ10001000
અડદ14501780
ચણા880952
તુવેર14501450
સુવા31503900
જીરું980011,000
ઈસબગુલ30004451
મેથી10301170
ધાણા9501120
અજમો24503150
અસેરીયો14502011
રાજગરો12501250
કાલા

મહેસાણા માર્કેટયાર્ડ આજના ભાવ | Mehsana APMC Market Yard Bajar Bhav

મહેસાણા માર્કેટયાર્ડ ભાવ (Mehsana APMC Market Yard Bajar Bhav) તારીખ : 24/06/2023

પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
ઘઉં423493
જુવાર9001121
બાજરો382407
એરંડા10501146
રાયડો923971
ગુવાર9111061
મેથી11811184
અજમો8053600
રજકાનું બી25853955

ડીસા માર્કેટયાર્ડ આજના ભાવ | Deesa APMC Market Yard Bajar Bhav

ડીસા માર્કેટયાર્ડ ભાવ (Deesa APMC Market Yard Bajar Bhav) તારીખ : 24/06/2023

પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
એરંડા11201141
રાયડો911959
મગફળી11001608
ઘઉં432476
બાજરો311501
રાજગરો18001917
ગુવાર10051005
તમાકુ (ગાળીયુ)

પાલનપુર માર્કેટયાર્ડ આજના ભાવ | Palanpur APMC Market Yard Bajar Bhav

પાલનપુર માર્કેટયાર્ડ ભાવ (Palanpur APMC Market Yard Bajar Bhav) તારીખ : 24/06/2023

ઉંઝા માર્કેટયાર્ડ આજના ભાવ | Unjha APMC Market Yard Bajar Bhav

ઉંઝા માર્કેટયાર્ડ ભાવ (Unjha APMC Market Yard Bajar Bhav) તારીખ : 24/06/2023

પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
જીરૂ920011,901
વરિયાળી32005800
ઇસબગુલ39004800
રાયડો970970
તલ21002972
મેથી11001258
સુવા32003740
અજમો20003526

ચાણસ્મા માર્કેટયાર્ડ આજના ભાવ | Chanasma APMC Market Yard Bajar Bhav

ચાણસ્મા માર્કેટયાર્ડ ભાવ (Chansama APMC Market Yard Bajar Bhav) તારીખ : 24/06/2023

પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
એરંડા10871161
રાયડો986986
અજમો21502851
ઘઉં414422
રજકો23003370
સુવા

રાધનપુર માર્કેટયાર્ડ ભાવ | Radhanpur APMC Market Yard Bajar Bhav

રાધનપુર માર્કેટયાર્ડ ભાવ (Radhanpur APMC Market Yard Bajar Bhav) તારીખ : 24/06/2023

પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
ઘઉં408480
જુવાર8301126
બાજરી365406
ગુવાર9001001
એરંડા11251140
જીરુ10,00012,001
રાયડો720925
ઈસબગુલ34004600
સુવા28004000
અજમો25003800

સિદ્ધપુર માર્કેટયાર્ડ ભાવ | Siddhpur APMC Market Yard Bajar Bhav

સિદ્ધપુર માર્કેટયાર્ડ ભાવ (Siddhpur APMC Market Yard Bajar Bhav) તારીખ : 24/06/2023

પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
રાયડો850955
એરંડા10901151
ગુવાર10001090
ઘઉં400482
બાજરી380441
જુવાર9211151
સુવા

સમી માર્કેટયાર્ડ ભાવ | Sami APMC Market Yard Bajar Bhav

સમી માર્કેટયાર્ડ ભાવ (Sami APMC Market Yard Bajar Bhav) તારીખ : 24/06/2023

પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
ઘઉં11101130
જીરુ950010,600
સુવા33003300
ચણા880911
ઈસબગુલ32004200
બીજડાં

દરરોજ બજાર ભાવ મેળવવા અને ખેડૂત લગતી અન્ય દરેક માહિતી માટે આજેજ PTN News ફેસબુક પેજ Like અને Follow કરો.

APMC unjha market yard bajar bhav, APMC patan market yard bajar bhav, APMC tharad market yard bajar bhav, APMC palanpur market yard bajar bhav, APMC dhanera market yard bajar bhav, APMC vijapur market yard bajar bhav, APMC talod market yard bajar bhav, APMC siddhpur market yard bajar bhav, APMC Ladol market yard bajar bhav, APMC Kukarwada market yard bajar bhav, APMC radhanpur market yard bajar bhav, APMC Tarapur market yard Bajar BHav, APMC bhildi market yard bajar bhav, APMC visnagar market yard bajar bhav, APMC harsol market yard bajar bhav, APMC deesa market yard bajar bhav, APMC Tintoi market yard bajar bhav, APMC Mehsana market yard bajar bhav, APMC vadgam market yard bajar bhav, APMC Idar market yard bajar bhav, APMC mansa market yard bajar bhav, APMC kalol market yard bajar bhav, APMC salal market yard bajar bhav, APMC Chanasma market yard bajar bhav, APMC varahi market yard bajar bhav, APMC lakhani market yar