હવે ST બસમાં મુસાફરી થયી મોંઘી, જાણો બસ ભાડામાં કેટલો ઝીંકાયો વધારો?

પોસ્ટ કેવી લાગી?

ST Bus: ગુજરાત એસટી નિગમે તો નહિ પણ મહારાષ્ટ્ર એસટી નિગમ દ્વારા ૧૭ ટકાનો ભાવ વધારો જીકી દેવામાં આવ્યો છે, જેને કારણે અમદાવાદથી મહારાષ્ટ્રમાં જતી ગુજરાત નિગમની બસ કે જે મહારાષ્ટ્રની અંદર એન્ટર થતા તેમા પણ ૧૭ ટકાનો ભાવ વધારો લાગુ પડશે, ત્યારે દિવાળી સમયે મહારાષ્ટ્રની મુસાફરી મુસાફરોને મોંઘી પડશે. રોજ અમદાવાદથી ૧૨૨ બસ ૨૪૪ ફેરા મહારાષ્ટ્રમા અલગ અલગ શહેરોમાં મારે છે, જેમા અંદાજે ૮ હજારથી ૧૦ હજાર મુસાફરો રોજ અવર જવર કરે છે. આ તમામને ૧૭ ટકા ભાવ વધારો ચુકવવો પડશે. એટલે કે મહારાષ્ટ્ર એસટી નીગમનો બોજ સીધો ગુજરાતથી મહારાષ્ટ્ર અને મહારાષ્ટ્રથી ગુજરાત તરફ આવતા મુસાફરોને સહન કરવો પડશે.

અમદાવાદ(Ahmedabad)થી મહારાષ્ટ્ર(Maharashtra) તરફ જતી બસનું ભાડુ

અમદાવાદ થી શિરડીનું પહેલા સાદી બસનું ભાડુ ૪૬૭ રૂપિયા હતું જે વધીને ૪૯૭ રૂ થયું.

અમદાવાદ થી શિરડીનું પહેલા ભાડુ ગુર્જરનગરી બસનું ભાડુ ૪૭૭ હતું જે વધારીને ૫૦૯ રૂ.થયું.

અમદાવાદ નાસિકનું પહેલા સાદી બસનું ભાડુ ૩૪૪ રૂપિયા હતું જે વધીને ૩૫૪ રૂ થયું

અમદાવાદથી નાસિકનું પહેલા ભાડુ ગુર્જરનગરી બસનું ભાડુ ૩૫૫ હતું જે વધારીને ૩૬૫ રૂ.થયું.

અમદાવાદ ચોપડાનું પહેલા સાદી બસનું ભાડુ ૪૧૯ રૂપિયા હતું જે વધીને ૪૪૯ રૂ થયું..

અમદાવાદ ચોપડાનું પહેલા ભાડુ ગુર્જરનગરી બસનું ભાડુ ૪૩૧ હતું જે વધારીને ૪૬૧ રૂ. થયું.

અમદાવાદ શાહદાનું પહેલા સાદી બસનું ભાડુ ૨૮૯ રૂપિયા હતું જે વધીને ૨૯૪ રૂ થયું..

અમદાવાદથી શાહદાનું પહેલા ભાડુ ગુર્જરનગરી બસનું ભાડુ ૩૦૧ હતું જે વધારીને ૩૦૬ રૂ. થયું.

અમદાવાદ શિરપુર પહેલા સાદી બસનું ભાડુ ૩૫૯ રૂપિયા હતું જે વધીને ૩૮૯ રૂ થયું.

અમદાવાદ થી શિરપુરનું પહેલા ભાડુ ગુર્જરનગરી બસનું ભાડુ ૩૭૧ રૂ. હતું જે વધારીને ૩૯૧ રૂ. થયું.

અમદાવાદ ઔરંગાબાદ પહેલા ગુર્જરનગરી બસનું ભાડુ ૫૭૭હતું જે વધારીને ૬૩૭રૂ. થયું.

અમદાવાદ ધુલિયા પહેલા ગુર્જરનગરી બસનું ભાડુ ૩૮૨હતું જે વધારીને ૪૧૨રૂ. થયું.

અમદાવાદ-ચાલીસગાવ પહેલા ગુર્જરનગરી બસનું ભાડુ ૪૫૭ હતું જે વધારીને ૪૯૭ રૂ. થયું.

અમદાવાદ અજનતા ઇલોરા પહેલા ગુર્જરનગરી બસનું ભાડુ ૫૪૨ હતું જે વધારીને ૫૯૨ રૂ. થયું.

અમદાવાદ થી શિરડીનું પહેલા સાદી બસનું ભાડુ ૪૬૭ રૂપિયા હતું જે વધીને ૪૯૭ રૂ થયું..

અમદાવાદ થી શિરડીનું પહેલા ભાડુ ગુર્જરનગરી બસનું ભાડુ ૪૭૭ હતું જે વધારીને ૫૦૮ રૂ.થયું.

અમદાવાદ નાસિકનું પહેલા સાદી બસનું ભાડુ ૩૪૪ રૂપિયા હતું જે વધીને ૩૫૪ રૂ થયું..

અમદાવાદ થી નાસિકનું પહેલા ભાડુ ગુર્જરનગરી બસનું ભાડુ ૩૫૫ હતું જે વધારીને ૩૬૫ રૂ.થયું..

અમદાવાદ-ચોપડાનું પહેલા સાદી બસનું ભાડુ ૪૧૯ રૂપિયા હતું જે વધીને ૪૪૯ રૂ થયું..

અમદાવાદ-ચોપડાનું પહેલા ભાડુ ગુર્જરનગરી બસનું ભાડુ ૪૩૧ તું જે વધારીને ૪૬૧ રૂ. થયું.

અમદાવાદ-શાહદાનું પહેલા સાદી બસનું ભાડુ ૨૮૯રૂપિયા હતું જે વધીને ૨૯૪ રૂ થયું..

અમદાવાદ થી શાહદાનું પહેલા ભાડુ ગુર્જરનગરી બસનું ભાડુ ૩૦૧ હતું જે વધારીને ૩૦૬ રૂ. થયું.

અમદાવાદ-શિરપુર પહેલા સાદી બસનું ભાડુ ૩૫૯ રૂપિયા હતું જે વધીને ૩૭૯ રૂ થયું..

અમદાવાદ થી શિરપુરનું પહેલા ભાડુ ગુર્જરનગરી બસનું ભાડુ ૩૭૧રૂ. હતું જે વધારીને ૩૯૧ રૂ. થયું.

અમદાવાદ-ઔરંગાબાદ પહેલા ગુર્જરનગરી બસનું ભાડુ ૫૭૭ તું જે વધારીને ૬૩૭રૂ. થયું.

અમદાવાદ-ધુલિયા પહેલા ગુર્જરનગરી બસનું ભાડુ ૩૮૨હતું જે વધારીને ૪૧૨ રૂ. થયું.

અમદાવાદ-ચાલીસગાવ પહેલા ગુર્જરનગરી બસનું ભાડુ ૪૫૭ હતું જે વધારીને ૪૯૭ રૂ. થયું.

અમદાવાદ-અજનતા ઇલોરા પહેલા ગુર્જરનગરી બસનું ભાડુ ૫૪૨ હતું જે વધારીને ૫૯૩રૂ. થયું.

Leave a Comment

નોરા ફતેહીએ બતાવ્યો બોલ્ડ અંદાજ, Pics થયા વાયરલ Bikini-clad Shama Sikander’s Pictures From Her Dubai Vacation Chandigarh University MMS House of the Dragon’ Episode 5 release date Aisha Sharma Makes Jaws Drop With Super Sexy Pictures