યોગ્ય કારણ વગર પતિનો ત્યાગ કરનાર સ્ત્રી ભરણ પોષણની હક્કદાર નથી

Alimony સુરતમાં શહેરનાં પ્રેમલગ્નથી એક પુત્રીનો જન્મ થયા બાદ પતિનો ત્યાગ કરીને લગ્ન જીવનનાં હક્કો ભોગવવા કરેલા દાવામાં માસિક 15 હજાર ભરણ પોષણ (Alimony) પેટે ચૂકવવા પત્નીએ કરેલી માંગને સુરત…

Panchang 21-06-2024 Rashifal 20-06-2024 Panchang 20-06-2024 Rashifal 19-06-2024 Panchang 19-06-2024