Tag: books

school

School: હાંસોલની આ સ્કૂલ દ્વારા વાલીઓ પર થતું દબાણ, જાણો.

school અમદાવાદના હાંસોલમાં આવેલી સેન્ટ ઝેવિયર્સ સ્કૂલ (st. Xavier’s school) દ્વારા વાલીઓ પર પુસ્તકોની ખરીદીને લઈને દબાણ કરવામાં આવે છે.…