Tag: Chief Minister Bhupendra Patel at Radhanpur

Chief Minister Bhupendra Patel at Radhanpur

મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની રાધનપુર તાલુકાના વડનગર ખાતે ભાગવત સપ્તાહમાં પ્રેરક ઉપસ્થિતિ

મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની (Bhupendra Patel) રાધનપુર તાલુકાના વડનગર ખાતે ભાગવત સપ્તાહમાં પ્રેરક ઉપસ્થિતિ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રપટેલ (Bhupendra Patel) પાટણ જિલ્લાના…