Tag: Cyber attack

Cyber attack

Cyber attack : ચીની હેકરોએ 5 દિવસમાં ભારત પર 40,000 સાયબર એટેકનો કર્યો પ્રયાસ

Cyber attack ચીનમાં સ્થિત હેકરોએ છેલ્લા 5 દિવસમાં ભારતીય બેંકિંગ અને માહિતી ટેકનોલોજી ક્ષેત્ર ( IT and banking sectors) પર 40,000…