Tag: Doctors on strike

Doctors on strike

મેડિકલ ક્ષેત્રે લેવાયેલ નિર્ણયના વિરોધમાં આજે ડૉકટરોની હડતાળ

Doctors on strike મેડિકલ ક્ષેત્રે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા આયુર્વેદના અનુસ્નાતક વિદ્યાર્થીઓ ત્રણ વર્ષની તાલીમ બાદ 58 પ્રકારની સર્જરી કરી શકશે…