Tag: Global Times survey

Global Times

Global Times ના સર્વે મુજબ ચીનની પ્રજાને મોદી સરકાર છે વધારે પ્રિય

Global Times ચીનના અખબાર ‘ધ ગ્લોબલ ટાઇમ્સ’ (Global Times) અને ‘ચાઇના ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ કન્ટેમ્પરરી ઇન્ટરનેશનલ રિલેશન્સ’ (CICIR) દ્વારા ભારત-ચીન સંબંધો…