Tag: Harij taluka

હારીજ તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષકોની નાણા ધીરનાર મંડળીના નવા મકાનનું ઉદ્ઘાટન કરતાં શ્રમ અને રોજગાર મંત્રી શ્રી દિલીપકુમાર ઠાકોર.

પાટણ જિલ્લાના હારીજ ખાતે શ્રમ અને રોજગાર મંત્રી શ્રી દિલીપકુમાર ઠાકોરના હસ્તે હારીજ તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષકોની નાણાં ધિરનારી મંડળીના નવા…