Tag: India-China

India-China

India-China :14 કલાકની બેઠકમાં ભારતે આપ્યો ડ્રેગનને સ્પષ્ટ સંદેશ

India-China India-China (ભારત અને ચીન) નાં કમાન્ડરોની વચ્ચે મંગળવારનાં લગભગ 14 કલાક સુધી પૂર્વ લદ્દાખનાં તમામ ભાગોમાં સૈન્યને ઓછું કરવાનાં…