Tag: Jamaat ul Mujahideen

Jamaat ul Mujahideen

જમાત-ઉલ-મુજાહિદ્દીનના એક આતંકવાદીને સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેટિવ ટીમે ઝડપી પાડ્યો

Jamaat ul Mujahideen સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેટિવ ટીમે પશ્ચિમ બંગાળના બીરભૂમિ વિસ્તારમાં છૂપાયેલા જમાત-ઉલ-મુજાહિદ્દીન (Jamaat ul Mujahideen) ના એક આતંકવાદીને ઝડપી લીધો…