Tag: kapas ma padti jivat thi bachvana pagla

kapas ma padti jivat thi bachvana pagla

જાણો કપાસની જીવાતોના સંકલિત વ્યવસ્થાપન માટેનાં વાવણી સમયે ખેડૂતોએ શું પગલા લેવા

જિલ્લામાં કપાસની જીવાતોના સંકલિત વ્યવસ્થાપન માટેનાં વાવણી સમયે ખેડૂતોએ કેટલાંક પગલા લેવા માટે જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી દ્વારા અખબારીયાદી પ્રસિદ્ધ કરવામાં…