Tag: Kisan Suryoday Yojana

Kisan Suryoday Yojana

જયોતિગ્રામ યોજના પછીની સૌથી મોટી ઐતિહાસિક યોજના ” કિસાન સૂર્યોદય યોજના

Kisan Suryoday Yojana મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીએ કિસાન સૂર્યોદય યોજના (Kisan Suryoday Yojana) ના બીજા તબક્કાના ઉત્તર ગુજરાતમાં પ્રથમ ચરણનો…