Tag: mohammad samad

Mohammad Samad

Mohammad Samad : છિછોરે ફિલમના રાઘવે સુશાંત સિંહના મૃત્યુ પર કરી ભાવુક પોસ્ટ

Mohammad Samad મોહમ્મદ સમાદ(Mohammad Samad)એ ફિલ્મ છિછોરેમાં સુશાંત સિંહ રાજપૂતના પુત્રની ભૂમિકા નિભાવી હતી. મોહમ્મદ સમાદ(Mohammad Samad)એ સુશાંત સિંહ રાજપૂતના…