Tag: Monal Gajjar

monal gajjar

Monal Gajjar આ ગુજરાતી અને તેલુગુ ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીની એકટ્રેસ દેખાશે ‘બિગ બોસ તેલુગુ’માં…

Monal Gajjar ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી અને તેલુગુ ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીની બહેતરીન એક્ટ્રેસ મોનલ ગજ્જર (Monal Gajjar) ‘બિગ બોસ તેલુગુ’ ભાગ લેશે.…