પાટણ: નશા મુક્તિ કેન્દ્રમાં સારવાર લેતા યુવક ને ઢોરમાર મારી હત્યા કરવાના ગુનામાં વધુ ત્રણ આરોપી ઝડપાયા

પાટણના જ્યોના નશા મુક્તિ કેન્દ્રમાં હાર્દિક સુથાર નામનાં યુવાનની થયેલ હત્યાનો મામલો… પાટણ શહેરના જયોના નશા મુક્તિ કેન્દ્રમાં સારવાર લઈ રહેલા મહેસાણાના મોટીદાઉના યુવક હાર્દિક સુથારને નશા મુક્તિ કેન્દ્રના સંચાલક…

Panchang || 16. 06,.24 || Rashifal 16-06-2024 Today’s Horoscope 15 June 2024 Today’s Almanac 15 June 2024 Rashifal 14-06-2024