Tag: New Delhi

New Delhi
New Delhi

New Delhi માં ખેડૂતો દ્વારા ખેતીવાડી અંગેના નવા આદેશ વિરોધ રેલી

New Delhi દેશભરના ખેડૂતો નવી દિલ્હી (New Delhi)માં હજારોની સંખ્યામાં ઊતરી પડ્યા હતા. તાજેતરમાં કેન્દ્ર સરકારે ખેતીવાડી અંગેના બહાર પાડેલા…

New Delhi

સુપ્રીમ કોર્ટે નવી દિલ્હીના રેલવે ટ્રેક નજીકના ઝૂંપડપટ્ટી લઇ આપ્યો આદેશ

New Delhi સુપ્રીમ કોર્ટે નવી દિલ્હી (New Delhi)ના રેલવે ટ્રેક નજીક આશરે દોઢસો કિલોમીટર વિસ્તારમાં આવેલા તમામ ઝૂંપડાં હટાવવાનો આદેશ…

New Delhi