નીકિતા હત્યા કેસમાં તૌસિફને રિવોલ્વર આપનાર શખ્સની ધરપકડ

Nikita murder case ફરીદાબાદની નીકિતા તોમરની હત્યાના કેસમાં (Nikita murder case) પોલીસે અઝરુ નામના શખ્સની ધરપકડ કરી. નૂંહ જિલ્લામાં વસતા અઝરુ નામના શખ્સએ તૌસિફને રિવોલ્વર લાવી આપી હતી. પોલીસે આ…

Panchang 21-06-2024 Rashifal 20-06-2024 Panchang 20-06-2024 Rashifal 19-06-2024 Panchang 19-06-2024