Tag: Patan Janta Hospital

Patan Janta Hospital

પાટણ જનતા હોસ્પિટલ ખાતે નાં ભોમકા દેવ સન્મુખ ૫૬ ભોગ નો અન્નકુટ ધરાવવામાં આવ્યો

હોસ્પિટલ નાં ચેરમેન સહિત ડોકટસૅ, સ્ટાફ પરિવારે ઉપસ્થિત પુજા અર્ચના કરી ધન્યતા અનુભવી. પોષી પૂનમ નાં પવિત્ર દિવસે પાટણ શહેર…