Tag: Peanuts

Peanuts

રાજકોટના બેડી માર્કેટિંગ યાર્ડમાં મગફળીની થઈ રેકોર્ડ બ્રેક આવક

Peanuts 5 દિવસ બાદ રાજકોટના બેડી માર્કેટિંગ યાર્ડમાં મગફળી (Peanuts) ની આવક શરૂ કરવામાં આવતા રેકોર્ડ બ્રેક 15,000 મગફળીની ગુણીની…