Tag: Prashant Bhushan

Prashant Bhushan

Prashant Bhushan કોર્ટના તિરસ્કારના કેસમાં દોષિત, 20મી ઑગષ્ટે સજાની સુનાવણી

Prashant Bhushan સુપ્રીમ કોર્ટે દેશના સિનિયર અને વિદ્વાન ધારાશાસ્ત્રી પ્રશાંત ભૂષણ (Prashant Bhushan)ને કોર્ટના તિરસ્કારના કેસમાં દોષિત જાહેર કર્યા હતા.…