Tag: Pritam Singh

Pritam Singh

Pritam Singh એ સિંગાપોર સંસદમાં વિપક્ષના નેતા બની રચ્યો ઇતિહાસ

Pritam Singh ભારતીય મૂળના નેતાએ સિંગાપોરના વિપક્ષના નેતા બનીને એક ઇતિહાસ રચી દીધો છે. 10 જુલાઇએ સિંગાપોરમાં યોજાયેલી સામાન્ય ચૂંટણીમાં…