દિવાળી ઓફરના મેસેજ પર ક્લિક કર્યું અને બિઝનેસમેને ગુમાવ્યા 50 હજાર

અમદાવાદ(Ahmedabad) શહેરના સેટેલાઇટ વિસ્તારના એક બિઝનેસમેન મેનેજમેન્ટ આઇડિયાઝ બ્રાઉઝ કરી રહ્યા હતા ત્યારે તેમની સ્ક્રીન પર એક પોપ-અપ મેસેજ આવ્યો

Read more
Chandigarh University MMS House of the Dragon’ Episode 5 release date Aisha Sharma Makes Jaws Drop With Super Sexy Pictures Powerful Earthquake Hits Taiwan Top 10 Most Viral Pics Of Cristiano Ronaldo