Tag: Zykov D

Zykov D

ઝાયડસ કેડિલાની ઝાયકોવ-ડી વેક્સિન પ્રાણી પરના પ્રયોગમાં અસરકારક પુરવાર થઈ

Zykov D ઝાયડસ કેડિલાની ઝાયકોવ-ડી (Zykov D) પ્લાઝમીડ DNA વેક્સિન પ્રાણી પરના પ્રયોગમાં અસરકારક પુરવાર થઇ ચૂકી છે. 15 જુલાઇ…