ગુજરાતી ઍક્ટર શૈલેષભાઇ ગોસ્વામી ( મોરલો ) નો જન્મદિવસ મિત્રો દ્વારા ઉજવાયો

ગુજરાતી ઍક્ટર શૈલેષભાઇ ગોસ્વામી જેમણે આપણે સહુ મોરલો તરીકે જાણીએ છીએ તેમનો જન્મદિવસ મિત્રો દ્વારા ઉજવામા આવ્યો

જુવો તેમના જન્મદિવસ ના ફોટો 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here