કાંકરેજ રાજપુરમાં 100 વર્ષ ના માજીએ મતદાન કર્યું.

પોસ્ટ કેવી લાગી?

કાંકરેજ રાજપુર માં 100 વર્ષ ના માજીએ મતદાન કર્યું. જોવો સો વર્ષ ના માજી નો મતદાન કરવાનો રેકોર્ડ. લાકડીના ટેકે માજીએ કર્યું મતદાન. શાન્તાબેન સરદારજી ઠાકોર રે કર્યું મતદાન

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Chandigarh University MMS House of the Dragon’ Episode 5 release date Aisha Sharma Makes Jaws Drop With Super Sexy Pictures Powerful Earthquake Hits Taiwan Top 10 Most Viral Pics Of Cristiano Ronaldo