ગુજરાત સીઆઈડી ક્રાઈમ વિભાગે નીચે જણાવેલ પોસ્ટ્સ માટે એક જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે.

જોબ વિગતો:

કાનૂની અધિકારી પોસ્ટ 2021 માટે સીઆઈડી ક્રાઇમ વિભાગ ભરતી ગુજરાત – CID Crime Department Recruitment Gujarat for Legal Officer Post 2021

પોસ્ટ : કાનૂની અધિકારી – Legal Officer
કુલ પોસ્ટની સંખ્યા: 38

શૈક્ષણિક લાયકાત: Graduate in Law Stream.
Minimum 10 years experience in the legal profession
Please read Official Notification for Educational Qualification details

પસંદગી પ્રક્રિયા: ઇન્ટરવ્યુના આધારે ઉમેદવારોની પસંદગી કરવામાં આવશે.

  • Eligible Candidate send Application form with Necessary Document to given address in Advertisement.

Important Link

Important Date

  • Application Start Date : 24-06-2021
  • Application Last Date : 05-07-2021