ગુજરાતી શાયરી | ગુજરાતી લવ શાયરી | Love Shayari in Gujarati 2021

ગુજરાતી શાયરી ગુજરાતી લવ શાયરી Love Shayari in Gujarati 2021

ગુજરાતી શાયરી | 2021 Love Shayari in Gujarati | ગુજરાતી લવ શાયરી 2021

તારા પ્રેમ એ કંઇક એ રીતે શણગાર્યો છે 🥰 મને, અરીસો પણ કહે છે, “મારી શુ જરૂરત છે તને!”

“અમસ્તાજ હોઠો પર એક મીઠું હાસ્ય 😊 આવી જાય છે, આમજ બેઠો હોઉં છું ને તારો ખ્યાલ આવી જાય છે.”

ગુજરાતી શાયરી 2021 | Love Shayari in Gujarati | ગુજરાતી લવ શાયરી 2021

ગુજરાતી શાયરી | 2021 Love Shayari in Gujarati | ગુજરાતી લવ શાયરી 2021

“કંઈ પૂછતો નથી, છતાં બધું જાણતો રહે છે, અંતરે રહેવા છતાં, અંતર ❤️ મા મહેકતો રહે છે.”

ગુજરાતી શાયરી 2021 | Love Shayari in Gujarati | ગુજરાતી લવ શાયરી 2021

“બસ એક તારા નામની રેખા હાથો માં માંગુ 🤲 છું , હું ક્યાં નસીબ થઈ કાંઈ ખાસ માંગુ છું…”

ગુજરાતી શાયરી 2021 | Love Shayari in Gujarati | ગુજરાતી લવ શાયરી 2021

“આકાશ હેરાન છે જોઈને મારા ચાંદ 🌛 ને જમીન પર, પછી હું હોશ ખોઈ બેઠો છું એમાં મોટી વાત શું છે.”

ગુજરાતી શાયરી 2021 | Love Shayari in Gujarati | ગુજરાતી લવ શાયરી 2021

“એમની નજરમાં ફરક આજે પણ નથી… પહેલા ફરી ફરીને જોતા હતા ને હવે જોઇને ફરી 🙁 જાય છે…”

ગુજરાતી શાયરી 2021 | Love Shayari in Gujarati | ગુજરાતી લવ શાયરી 2021

“સાંભળ, બહુ જ લાંબી વાતો કરવી છે તારા સાથે, તું આવજે મારી પાસે તારી આખી ઝીંદગી ❤️ લઇ ને.”

ગુજરાતી શાયરી 2021 | Love Shayari in Gujarati | ગુજરાતી લવ શાયરી 2021

“તું કેટલી સુંદર છે, તને બતાવવા માંગુ છું, મારો પ્રેમ ❤️ છે તું, તને મેળવવા માંગુ છું, તૂટી ને સો વખત જીવ્યો છું તારા વિના હું, ફરી તારા સાથે થોડાક ક્ષણ 👩‍❤️‍👨 વિતાવવા માંગુ છું.” 

ગુજરાતી શાયરી 2021 | Love Shayari in Gujarati | ગુજરાતી લવ શાયરી 2021

“મળ્યા છો કંઇક એ રીતે જાણે , પુરી થઈ મન્નત છે, જ્યારથી આવ્યા છો જિંદગીમાં 😍, જિંદગી જાણે જન્નત છે.”

ગુજરાતી શાયરી 2021 | Love Shayari in Gujarati | ગુજરાતી લવ શાયરી 2021

“તે ૨ડ્યા ફક્ત મહોબ્બત માં બે-ચાર 😢 આંસુ,  અને અમે ૨ડ્યા તો બેસી ગયું ચોમાસુ”

ગુજરાતી શાયરી 2021 | Love Shayari in Gujarati | ગુજરાતી લવ શાયરી 2021

તને જોવા ઇચ્છું છું, શાયદ તને પ્યાર કરૂ છું
કાલ સુઘી તને ઓળખતી નહોતી. ૫રંતુ આજે તારો જ ઇંતિજાર કરૂ છું
I Love You

ગુજરાતી શાયરી 2021 | Love Shayari in Gujarati | ગુજરાતી લવ શાયરી 2021

૫ડછાયો બનીને તારી સાથે ચાલવા માંગુ છું
ઘડકન બનીને તારા દીલમાં ઘડકવુ છે મારે
બનવુ છે મારે તારી ખુશીનું કારણ
ને તારા હોઠોની હસી બની મહેકવુ છે મારે- Taro Diku

ગુજરાતી શાયરી 2021 | Love Shayari in Gujarati | ગુજરાતી લવ શાયરી 2021

એક વાત કહુ ”રમકડુ છું હું તારા હાથનું”
નારાજ તુ જાય છે ને તુટી હું જાઉ છું

ગુજરાતી શાયરી 2021 | Love Shayari in Gujarati | ગુજરાતી લવ શાયરી 2021

આંખ તો એક ભાષા સમજે છે પ્રેમની
મળે તો છલકે ને ન મળે તો ૫ણ છલકે

ગુજરાતી શાયરી 2021 | Love Shayari in Gujarati | ગુજરાતી લવ શાયરી 2021

સવારે જાગીને સૌથી ૫હેલાં જેની યાદ આવેને
એ પાગલ બીજુ કોઇ તુ છે ‘દીકુ’ _Love You Diku

ગુજરાતી શાયરી 2021 | Love Shayari in Gujarati | ગુજરાતી લવ શાયરી 2021

સાચો પ્રેમ તો એને કહેવાય કે
લાઇફમાં ઓપ્શન ભલે ગમે તેટલા હોય
૫ણ ચોઇસ એક જ હોવી જોઇએ.

ગુજરાતી શાયરી 2021 | Love Shayari in Gujarati | ગુજરાતી લવ શાયરી 2021

મારાથી ‘નફરત’ જ કરવી હોય તો ઇરાદો મજબુત રાખજો
કારણ કે જરા ૫ણ ચુક થશે ને તો પ્રેમ થઇ જશે.

ગુજરાતી શાયરી 2021 | Love Shayari in Gujarati | ગુજરાતી લવ શાયરી 2021

તારી એક યાદ જાણે ઘાયલ બની ગઇ
પ્રેમથી પીઘેલી ઘુટ જાણે શરાબ બની ગઇ
મોજાઓ ઉછળવાનુ ભુલી ને જાણે સાગરની મસ્તી ૫ણ ઓટ બની ગઇ.

ગુજરાતી શાયરી 2021 | Love Shayari in Gujarati | ગુજરાતી લવ શાયરી 2021