Tag: 1st April black day

Gujarat State Employees Federation

ગુજરાત રાજ્ય કર્મચારી મહામંડળ દ્વારા આજ રોજ ૧લી એપ્રિલને “બ્લેક ડે” તરીકે ઉજવવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યુ

ગુજરાત રાજ્ય કર્મચારી મહામંડળ, ગાંધીનગર, ટીમ ઓપીએસ ગુજરાત તથા NOPRUF(Gujarat) ના અદેશ અને સુચના અનુસાર આજ રોજ ૧લી એપ્રિલને “બ્લેક…