આર્મેનિયાના પીએમના પત્ની અન્ના હકોબયાન પણ યુધ્ધમાં ઉતરશે,લઇ રહ્યા છે તાલીમ

Anna Hakobayan આર્મેનિયા અને અઝરબૈજાન વચ્ચે છેડાયેલા ભીષણ જંગનો હાલમાં યુધ્ધ વિરામ છે પણ ગમે ત્યારે ફરી બંને દેશો વચ્ચે યુધ્ધ થઈ શકે છે. ઉપરાંત આર્મેનિયાના પીએમ નિકોલ પશિયાનની પત્ની…

Panchang 21-06-2024 Rashifal 20-06-2024 Panchang 20-06-2024 Rashifal 19-06-2024 Panchang 19-06-2024