Tag: Cervical Cancer Diagnosis Camp was organized

Cervical Cancer Diagnosis Camp was organized

૮૪ કડવા પાટીદાર એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ દ્વારા ગર્ભાશયના કેન્સર નિદાન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યુ.

રેડકોસ સોસાયટી ગુજરાત રાજ્ય શાખા ના સહયોગથી નવજીવન મેટરનીટી હોમ પાટણ ચોર્યાસી કડવા પાટીદાર એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ દ્વારા આયોજિત ગર્ભાશયના કેન્સર…