Tag: child marriage

child marriage

child marriage : પાટણમાં બાળલગ્ન કરાવનાર પાંચ વ્યક્તિઓ વિરૂદ્ધ ગુનો નોંધાયો

child marriage સગીરાના બાળલગ્ન (child marriage) કરાવનાર પાંચ વ્યક્તિઓ વિરૂદ્ધ ચાણસ્મા (Chanasma) પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધવામાં આવ્યો. પાટણ પ્રાંત અધિકારીશ્રીને…