પતિએ કોર્ટમાં 5 અને 10ના સિક્કા સ્વરૂપે ભરણપોષણના 16000 ચુકવ્યા, અમદાવાદ PTN News

ખાડિયા વિસ્તારમાં રહેતી એક વ્યક્તિ પર તેની પત્નીએ તરછોડી દેવા બદલ કોર્ટમાં કેસ કર્યો હતો.આ મામલામાં કોર્ટે પત્નીને ભરણ પોષણ આપવાનો આદેશ કર્યો હતો.છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓની બાકી પડતી રકમ મળીને…

Panchang || 16. 06,.24 || Rashifal 16-06-2024 Today’s Horoscope 15 June 2024 Today’s Almanac 15 June 2024 Rashifal 14-06-2024