દિલ્હીની ભવિષ્યવેત્તાએ કરી આગાહી, 2021ના ફેબ્રુઆરીમાં થઇ શકે છે યુદ્ધ

Delhi prophet predicts પાટનગર નવી દિલ્હીની એક ભવિષ્યવેત્તા (Delhi prophet predicts) મનીજા આહુજાએ આગાહી કરી હતી કે 2021ના ફેબ્રુઆરી-માર્ચની આસપાસ ચીન અથવા પાકિસ્તાન સાથે યુદ્ધ થઇ શકે છે તેમણે કહ્યું હતું…

Panchang || 16. 06,.24 || Rashifal 16-06-2024 Today’s Horoscope 15 June 2024 Today’s Almanac 15 June 2024 Rashifal 14-06-2024