Tag: Diamond Business

સુરત હીરા ઉદ્યોગ : કસ્ટમ વિભાગે રૂ. 3000 કરોડના હીરા સીઝ કર્યાં.

સુરતના શહેરના કતારગામમાં આવેલી એક મોટી ડાયમંડ કંપની તથા સુરતના હીરા બુર્સ સાથે સંકળાયેલા તેના સંચાલકોનું રૂ.3000 કરોડના રફ ડાયમંડનું…