Tag: Divya Ashish Complex

Patan

પાટણ: દિવ્ય આશિષ કોમ્પલેક્ષમાં એક જ રાતમાં 8 દૂકાનનાં તાળાં તૂટ્યાં

Patan પાટણ (Patan) ના પ્રથમ રેલવે ગરનાળા પાસે આવેલ દિવ્ય આશિષ કોમ્પ્લેક્ષમાં ગુરુવાર વહેલી સવારે બે યુવકો પાછળથી પ્રવેશ કરી…