Tag: Drug abuse and illicit trafficking

નશાકારક પદાર્થોના દુરૂપયોગ અને ગેરકાયદેસર હેરફેર વિષય પર એમ.કે. કોલેજ ઑફ એન્જીન્યરીંગ એન્ડ ટેક્નોલોજીકલ રીસર્ચ ખાતે યોજાયો સેમિનાર

શૈક્ષણિક સંસ્થાઓએ અભ્યાસની સાથે વ્યસનમુક્તિ જેવા મૂલ્યો પણ શિખવવા જોઈએ – નિયામક સુનિલ કુમાર ગુજરાત (Gujarat) રાજ્ય નશાબંધી અને આબકારી…