Home Tags E- Learning

Tag: E- Learning

E- Learning : વિદ્યાર્થીઓ ઘરે બેઠા કરી શકશે અભ્યાસ.

E- Learning સુરત નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિએ 7 ભાષામાં એપ બનાવી જેના દ્વારા વિદ્યાર્થીઓ ઘરે બેઠા અભ્યાસ કરી શકશે. જેમ આપ સહુ જાણીએ છીએ...

LATEST NEWS