Tag: Gujarat Board

Gujarat Board

Gujarat Board પણ અભ્યાસક્રમમાં ઘટાડો કરે તેવી શિક્ષકો અને વાલીઓની માંગ…

Gujarat Board કોરોનાના કારણે સ્કૂલ શરૂ થઈ શકી નથી, ત્યારે હવે સમયસર અભ્યાસક્રમ પૂર્ણ કરવો અશક્ય હોવાનો શિક્ષકો અને સંચાલકોનો…

CBSE Results 2020

ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહનું 73.72 ટકા પરિણામ જાહેર, પાટણ જિલ્લો પ્રથમ.

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા આજે ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહનાં પરિણામ જાહેર કરવામાં આવ્યાં છે. ધોરણ 12…